Groot onderhoud


De Amsterdamse woningstichting Rochdale heeft grote plannen met de flat Kleiburg. Er is al heel lang een plan om Kleiburg te verbouwen.
Daarvoor is een pretigieuze Amerikaanse architect, Greg Lynn, aangezocht om de plannen te ontwerpen.

De bedoeling is dat er van de huurwoningen een heel beperkt aantal eenvoudig wordt gerenoveerd. Andere woningen zullen op een andere manier worden verbouwd, waarbij samengevoeging tot de opties behoort. De wat ingrijpender verbouwde woningen zullen worden verkocht. Omstreeks 2000 was het plan dat de eerste woningen zouden worden aangepakt in 2003, inmiddels is die datum verschoven naar 2007 of 2008.

Onderstaand bericht stond op Teletekst van de Amsterdamse lokale omroep AT5.De bewoners van de Bijlmermeer worden al jarenlang gecriminaliseerd. Het laatste staaltje van wangedrag jegens bewoners van de Bijlmermeer vond op 21 en 22 februari 2005 plaats op de hoogbouwflat Kleiburg. Het ministerie van Volkshuisvesting stuurde bij 240 adressen controleurs naar binnen. Op zich is dat terecht en ik vind dat mensen die ten onrechte huursubsidie ontvangen daarvoor gestraft moeten worden. De dienst Werk en Inkomen, de voormalige Sociale Dienst, liep met de ambtenaren van VROM mee.

Bewoners krijgen allereerst al te maken met een controle door ambtenaren met een opsporingsbevoegdheid. De bewoners moeten zich legitimeren, waarbij de ambtenaar een officieel toegelaten identiteisbewijs, zoals de Nederlandse Identiteitskaart soms onvoldoende vindt, en vraagt naar een paspoort. Dat is criminalisering nummer één.

Nummer twee betreft het feit dat de dienst Werk en Inkomen komt controleren of de broodnodige schamele uitkering terecht wordt verstrekt. Er moeten inkomensbewijzen worden geleverd, en zie onder druk maar eens de rekeningafschriften van de laatste drie maanden boven water te krijgen, zeker als je nergens op voorbereid bent en je huis niet hebt opgeruimd. De controle raakt deze vaak buitenlandse mensen direct in hun inkomen.

De controle gaat verder over het al dan niet terecht verstrekken van huursubsidie. Dat is nummer drie. Ook hier wordt weer gecontroleerd op een middel van bestaan dat absoluut noodzakelijk is om te voorzien in een eerste levensbehoefte: een dak boven je hoofd.

De ambtenaren van de dienst Werk en Inkomen komen in het kader van de actie "Klant in Beeld", groot onderhoud aan de eigen vervuilde bestanden van die dienst. Daarbij mogen die ambtenaren, mits zij daarvoor toestemming hebben van de bewoner, de woning aan de binnenkant bekijken en, nadat opnieuw toestemming is verleend door de bewoner, zelfs kasten inkijken. Een weigering kan ertoe leiden dat een bijstandsuitkering wordt opschort of ingetrokken.

Niet tot de taak van de ambtenaren hoort het intimideren van hun klanten. Als een bewoner een wat rommelig huis heeft (niet opgeruimd want geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een controlerende ambtenaar) kan hen worden verteld dat de ambtenaar van de dienst Werk en Inkomen dat kan doorgeven aan de eigenaar van de flat, Woningstichting Rochdale (en hier is dus criminalisering nummer drie). Rochdale zou dan de huurovereenkomst kunnen opzeggen. Dit soort intimidatie is verwerpelijk en grenst aan crimineel, en gelukkig gaat het opzeggen van de huur niet zomaar.

Want terwijl Rochdale en al haar rechtsvoorgangers (Patrimonium en Nieuw Amsterdam) al sinds vroeg jaren '90 geen groot onderhoud meer aan de woningen heeft verricht - er is zelfs al bijna 10 jaar geen schilder meer geweest, anders dan om de voordeuren van de woningen een spuuglelijk kleurtje te geven - vervallen de woningen: vocht en ongedierte zijn tegenwoordig eerder regel dan uitzondering. Is dat dan de schuld van de bewoners?

Alle huidige bewoners moeten voor de verbouwing hun huis uit. Het is duidelijk dat Rochdale voor een dubbeltje op de eerste rang wil, behalve als het om de uiterlijke uitvoering van een prestigieus plan gaat. Dan gaat het over de rug van de huurders. Er was een goede bewonersvertegenwoordiging op Kleiburg, maar deze is in strijd met de wet op het overleg huurders verhuurder stelselmatig uitgelsoten van elke vorm van overleg met Rochdale. Eens kijken wie er crimineel is...Categorie: Overig
Geplaatst door Daan Mahieu :: 00:53 :: Wakker worden! :: Klik hier als je wakker wordt.