Huursubsidiecontrole in Zuid-Oost

In de flat Kleiburg in Amsterdam Zuidoost zijn maandag 21 en dinsdag 22 februari ongeveer 250 huurders van de woningen gecontroleerd op misbruik van huursubsidie. De actie was een samenwerking tussen het ministerie van VROM, woningstichting Rochdale en de sociale dienst.
Eind december was er ook een grote controle in de Bijlmer. Toen zou er bij 30 van de 210 bezochte woningen sprake zijn van verzwegen samenwonen.
Uit de controle zou verder blijken dat in dertien gevallen de officiële huurder er niet meer woonde. Bij zeven woningen was niemand thuis.

Getuigenverklaring van een van de bewoners:

Gisteren en vadaag heeft de sociale dienst i.s.m. het Ministerie van VROM acties gehouden in Amsterdam Zuid-Oost. In de flats Kleiburg en Kruidberg werd huis aan huis aangebeld door mensen in blauwe jasjes met opschrift ‘VROM’. Ze werden begeleid door medewerkers van de sociale dienst. Op de ‘moeilijke adressen’ ging de wijkagent mee. In de huizen werd door de medewerkers van VROM de stand van zaken in de woning opgenomen. Deuren kapot of ander achterstallig onderhoud. Alles wat stuk is wordt doorgegeven aan de woningbouwvereniging. Wanneer niet meteen open werd gedaan stonden ze op de deur te bonken. Van alle aanwezigen in iedere woning werd legitimatie gevraagd. Een buurvrouw van mevrouw M, die de gang van zaken heeft gemeld was helemaal in paniek. Ze hadden in haar huis hemden gevonden van haar zoon, die een eigen huis heeft. Een computer van de zoons stond ook in huis, en op ‘stand by’ maar de zoon was niet aanwezig. De mensen van VROM in de blauwe jasjes doen het woord en zijn het meest actief. De medewerkers van de sociale dienst stellen zich passief op en hebben geen blauwe jasjes. Daarop zei die medewerker van VROM tegen de buurvrouw, dat haar uitkering zou worden stopgezet omdat haar zoon bij haar woont. Wat heeft VROM daarmee te maken? Die gaan toch alleen over de huursubsidie? Mevrouw M., de meldster, had kapotte deuren, omdat haar zoon, die in de war is, bij haar woont en via de stichting Tot en Met nog geen uit huis plaatsing heeft gekregen. Als hij een agressieve bui heeft slaat hij de boel bij mevrouw M kort en klein, dus de deuren bij haar waren erg stuk. Er wordt geen informatie gegeven waar de mensen die aanbellen voor komen. De vraag is, wat het ministerie van VROM te maken heeft met dingen die stuk zijn in de woning. Er is een groot gebrek aan informatie wie wie is en wat ze mogen doen/zeggen.

In November hebben soortgelijke acties plaatsgevonden in Zuid-Oost.

Eind november kregen wij een soortgelijke melding van een collectieve actie van opsporingsdiensten binnen in de flat Egeldonk.
Er zou daarbij sprake gweest zijn van bussen om mensen af te voeren.
Uit een e-mail: Langs deze weg doe ik mijn beklacht over het huisbezoek van de sociale dienst in de flat Egeldonk in Amsterdam Zuidoost op 22 nov.
Ze kwamen met 2 bussen. De politie erbij wat me erg stoorde dat ze ook daaraan meewerken. Je mag ze niet weigeren je huis in tekomen anders sancties. Big brother is watching us. Vertel u mij die 1 milj. huishoudens in ned. die huur subsidie krijgen mogen ook door vrom in huis worden gecontroleerd? vindt de regering dit dus goed!
Het was vreselijk dat er 3 ambtenaren met toestemming van de burgermeester je huis in mogen en door je huis lopen te snuffelen en aantekeningen maken over je huis. Het voelde als inbreuk op je privacy en vrijheid van wonen en leven. Ik kon geen legitmatie overleggen omdat ik die kwijt ben en duur vindt te kopen. Ik moet nu verplicht langs kantoor anders sancties, betekent een nog armere kerst. Verder moet ik een nieuw maken en ik moest 6 dec. 10 .00 uur op kantoor aanmelden en bij het gemeente huis kan ik pas morgen 14.00 uur terecht dus ik denk dat ik een conflict heb. Ik ga 2 dagen later mijn id kaart laten zien. Wat zijn onze rechten