Schriftelijke vraag: 03-03-2005

Amsterdam, 3 maart 2005

Aan het College van Amsterdam

Gisteren is in Zuidoost een huursubsidieactie gehouden door Vrom. Actieadres was de flat Kleiburg. In de hele flat werden bezoeken afgelegd door een team, bestaande uit iemand van Vrom, iemand van Rochdale (woonstichting) en iemand van de Sociale Dienst. Er is onder andere gekeken of er mensen woonden die er niet waren ingeschreven.
Bij de Bijstandsbond zijn klachten binnengekomen naar aanleiding van de actie.

 1. Waarom deed de SD mee met deze actie?
 2. Bij de actie werd door de medewerker van Vrom aan de aanwezigen gevraagd zich te legitimeren. Aan laatstgenoemden werd niet duidelijk uitgelegd wat hun rechten waren/zijn in dezen, dat wil zeggen ze kunnen legitimatie weigeren net als het binnentreden van het team. In het algemeen is het zo dat alleen om een ID-bewijs gevraagd mag worden als er sprake is van een strafbaar feit of als er sprake is van een verdenking. Staat de medewerker van Vrom wat dit betreft in zijn recht?
 3. Zo ja, kunt u dat uitleggen?
 4. Zo nee, gaat u hier actie op ondernemen?
 5. Op de adressen werd ook naar achterstallig onderhoud gekeken. Op zich niet erg, maar ons inziens wordt dit hier als camouflage gebruikt. Kijkt Vrom ook naar de staat van een huis als niet naar huursubsidiefraude wordt gezocht?
 6. Zo ja, kunt u voorbeelden geven?
 7. Zo nee, wat heeft onderhoud met huursubsidie te maken?
 8. Op een adres werd door het team een herenwasje aangetroffen. Volgens de bewoonster betrof het kleding van haar zoon. Er stond ook een PC op standby. Volgens het team betekende dit dat de zoon permanent bij zijn moeder inwoonde. De medewerker van Vrom constateerde vervolgens dat haar uitkering zou worden stopgezet. Vrom heeft niets met uitkeringen van doen en kan en mag daar dus geen uitspraken over doen, hoe kan het dat de Vrom-medewerker dat toch heeft gedaan?
 9. De gevolgtrekking van: hier woont niet alleen ‘moeder’ maar ook ‘zoon’, naar: van deze mevrouw moet de uitkering worden stopgezet, lijkt mij bovendien onjuist. De medewerker van de SD had dit evenmin ter plaatste kunnen besluiten. Bent u het met mij eens dat er hier procedureel onzorgvuldig is opgetreden?
 10. Zo ja, welke actie gaat u ondernemen?
 11. Zo nee, kunt u dat uitleggen?
 12. Zijn er op basis van deze actie uitkeringen stopgezet?
 13. Zo ja, hoeveel en wat is de reden?

Willem Paquay
Gemeenteraadslid SP