Sociale Dienst niet te controleren

Jupijn Haffmans, raadslid voor Amsterdam Anders/ De Groenen, is verbaasd

dat de gemeenteraad niet in staat wordt gesteld te controleren op basis

waarvan uitkeringsgerechtigden een onaangekondigd huisbezoek krijgen. In

de commissie voor Werk en Inkomen verzocht hij om die informatie.

Wethouder Aboutaleb zei deze informatie niet te willen delen, ook niet

onder geheimhouding.

Sinds enige tijd worden uitkeringsgerechtigden bezocht door controleurs

van de Sociale Dienst. Zij komen bij mensen thuis en tellen onder andere

hun tandenborstels en passen hun onderbroeken om zo vast te stellen of de

uitkering terecht is toegekend. Amsterdam Anders/De Groenen heeft vanaf

het begin fel geprotesteerd tegen deze verdachtmaking en flagrante

schending van de privacy van deze mensen. Weigering van het huisbezoek

betekent stopzetten van de uitkering.

Inmiddels is besloten dat 'slechts' de helft van de huidige

uitkeringsgerechtigden wordt gecontroleerd door middel van een

huisbezoek. Deze groep wordt geselecteerd door het opstellen van

zogenaamde frauderisicoprofielen. Voor Amsterdam Anders/De Groenen is het

belangrijk te weten op basis waarvan mensen worden geselecteerd voor een

huisbezoek.

'Het zou kunnen zijn dat deze risicoprofielen discriminerend zijn en

specifieke groepen in de stad benadelen op oneigenlijke gronden. Voor mij

is het belangrijk dat ik me ervan kan overtuigen dat dat niet

gebeurt', aldus Haffmans.

Raadsleden hebben recht op informatie, zodat ze het bestuur kunnen

controleren. Dat de wethouder weigert deze informatie (al dan niet onder

geheimhouding) te delen met de raad is zeer kwalijk. Tijdens de komende

raadsvergadering van 1 juni zal Amsterdam Anders/ De Groenen een motie

indienen om alsnog toegang te krijgen tot die informatie.

Haffmans: 'Ik heb er alle vertrouwen in dat de gemeenteraad de wethouder

tot meer openheid zal bewegen. Het kan namelijk niet zo zijn dat de

meerderheid van de raad een informatieverzoek van een minderheid

negeert. Daarmee zullen die partijen de democratische controle op het

openbaar bestuur volstrekt belachelijk maken.'