meer informatie


Algemeen

Het beleid in Amsterdam

De media over huisbezoeken

Ervaringen met huisbezoeken in Amsterdam
Ontwikkelingen in andere gemeenten
Projectgroep Controleurs in Beeld
Adressen

Het beleid in Amsterdam in discussie


Persbericht Controleurs in Beeld over de brief van de Cliëntenraad Sociale Dienst Amsterdam over de Huisbezoeken van 18 juli 2005

Rechtszaak tegen de onaangekondigde huisbezoeken van de Sociale Dienst Amsterdam, 14 juli 2005

Antwoord van de Cliëntenraad Sociale Dienst Amsterdam aan de Werkgroep Controleurs in Beeld 12 juli 2005

Verslag gemeenteraad 22 juni 2005 over fraudeprofielen

Motie Haffmans inzake informatievoorziening m.b.t. de frauderisicoprofielen SD, 20 juni 2005

Brief aan de Cliëntenraad Sociale Dienst Amsterdam over de Huisbezoeken van 16 juni 2005

Sociale Dienst niet te controleren, Amsterdam Anders/de Groenen persbericht 19 mei 2005

Protestbijeenkomst 17 december 2004

Brief aan Burgemeester en wethouders van Amsterdam

Antwoord van wethouder A. Aboutaleb

Samenvatting juridisch kader huisbezoeken (sociale dienst Amsterdam)

Oproep voor een protestbijeenkomst op 24 september 2004

Verklaring na protestbijeenkomst op 24 september 2004

Kerncijfers van de sociale dienst Amsterdam over het eerste halfjaar 2004

Resultaten van de poortwachtersfunctie en de huisbezoeken in Amsterdam over 3e kwartaal 2004

Huisbezoeken in de clientenraad op 12-10 2004

Huisbezoeken in de clientenraadsvergadering van 14-12-2004

Brief van wethouder A. Aboutaleb voor de vergadering van de gemeenteraadscommissie Werk en Inkomen op 09-12-2004

Bijstandsbond verklaring voor de Commissievergadering van 09-12-2004

Juridisch kader voor de huisbezoeken in Amsterdam

Conceptverslag vergadering van de commissie Werk en Inkomen van de gemeenteraad op 09-12-2004 (pdf-file)

Citaten uit de vergadering van de commssie werk en inkomen van 9 december 2004: de heer J. ter Brugge, intern voorzitter van de clientenraad, schiet de actievoerders in de rug.

Uitspraken van Rosa van der Wieken van de VVD in een gemeenteraadsvergadering over de kaderleden van de Bijstandsbond

Beantwoording schriftelijke vragen van het raadslid de heer Pacquay inzake het afleggen van huisbezoeken door de gemeentelijke sociale dienst bij clienten (pdf-file)