Geachte controleurs in beeld,

Naar aanleiding van uw brief dd. 16 juni 2005 willen wij bevestigen dat wij deze in goede orde hebben ontvangen. De Cliëntenraad heeft deze brief in de inteme vergadering van 21 juni 2005 besproken.

In diverse Overlegvergaderingen met de Directie van de Sociale Dienst Amsterdam hebben wij de volgende punten ter discussie gesteld, het juridisch kader, de onaangekondigde huisbezoeken en de convenanten met de Regiopolitie Amsterdam-Amstelland.

Wij delen de bezorgdheid over het schenden van de privacy van de Directeur Sociale Dienst Amsterdam en onderscheidende politici m. b. t. tot de beeldvorming die ontstaan is door Controleurs in Beeld.

De Cliëntenraad zal de huisbezoeken in het kader Klant in Beeld met argusogen volgen.

Tevens willen wij van deze gelegenheid gebruik maken om u erop te wijzen dat uw brief - persoonlijk aan te bieden aan de leden van de Cliëntenraad Amsterdam - ongebruikelijk is, daarvoor kunt u ons secretariaat benaderen.