Discussie over huisbezoeken door de sociale dienst

 

Georganiseerd door de Bijstandsbond in samenwerking met HTIB, Turkse arbeiders vereniging, Werklozen Belangen Vereniging en Comitee Vrouwen en de Bijstand-EVA.

 

In Amsterdam vinden op dit moment bij zeer veel cliŽnten van de sociale dienst onaangekondigde huisbezoeken plaats. Zowel bij een nieuwe uitkering als bij bestaande uitkeringen komen een ambtenaar en een handhaver of sociaal rechercheur onverwachts bij je thuis. Bij het aanvragen van een uitkering is het standaard-onderdeel van de procedure. Het huisbezoek (en de daarbij gestelde vragen en handelingen) is voor veel mensen een te vergaande inbreuk op de privacy en in feite een huiszoeking†††

Wij zijn het met de huiszoekingen niet eens, en daarom organiseren wij deze discussiemiddag. Wanneer je geen toestemming geeft voor de huiszoeking wordt je aanvraag van een uitkering buiten behandeling gesteld of de uitkering wordt in sommige gevallen opgeschort. Bij andere burgers mag een huiszoeking pas, wanneer daarvoor door de rechter-commissaris toestemming is gegeven op grond van concrete aanwijzingen van fraude. Bij bijstandsgerechtigden wordt de zware procedure waarbij de privacy van de burgers mag worden doorbroken niet gevolgd en krijgt iedereen een huiszoeking te verwerken waarbij de weigering van de huiszoeking gevolgen heeft voor de uitkering, ook als er geen concrete aanwijzingen van fraude zijn. Dit vinden wij in strijd met artikel 12 van de grondwet, waarin het recht op huisvrede geregeld is.

 

Voor het forum zijn gevraagd Johan Mandemaker, chef afdeling controle en handhaving van de sociale dienst Amsterdam, diverse gemeenteraadsleden,Marga Groothuis, universitair docentaan het Centrum voor eLaw van de Universiteit Leiden. Zij zal in het bijzonder spreken over de grenzen die artikel 42 van de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan elektronische besluitvorming - en in het bijzonder het werken met profielen - door overheidsorganisaties. Tevens zal een jurist aanwezig zijn die deskundig is op het gebied van het huisrecht op basis van artikel 12 van de Grondwet
Middagvoorzitter is Marian Dauvellier.

 

Datum: 17 December a.s. van 13.00 tot 16.00 uur.

Plaats: bij het HTIB- 1ste Weteringplantsoen 2c

 

Tram 24-16-7-25-10-6

Voor meer informatie: Bijstandsbond
020-6898806
bijstbnd@xs4all.nl