Geen (onaangekondigde) huisbezoeken! Geen inbreuk op de grondrechten van mensen in de bijstand!

 

In Amsterdam krijgen mensen die een uitkering aanvragen en mensen die al een uitkering hebben sinds enige tijd in  het kader van het project 'klant in beeld' te maken met onaangekondigde huisbezoeken, ook als je nergens van wordt verdacht. Het bezoek wordt afgelegd door twee medewerkers, een gewone sociale dienst medewerker en een medewerker van de afdeling Handhaving.

Tijdens de onaangekondigde huiszoeking wordt je het hemd van het lijf gevraagd. In de concept werkvoorschriften voor de ambtenaren staat dat de maat van de kleding in de wasmand in een rapport genoteerd moet worden om te controleren of dit wel overeenstemt met het postuur van degene die in het huis zegt te wonen. Rommelen in wasmanden, laden en kasten opentrekken, na in het voorbijgaan vluchtig gezegd te hebben: 'ik mag zeker wel even kijken'?, opmerkingen maken als: 'in die la ligt een gouden ring, dat kost een paar duiten'.

In sommige gevallen komen de ambtenaren met een fotocamera om foto's en een plattegrond te maken van je huis, wat tezamen met een uitgebreide beschrijving van de huisraad (aantallen stoelen, tafels en bedden, aanwezige planten, wel of niet verzorgd, inhoud van de koelkast etc.) wordt opgenomen in een rapport dat je moet tekenen. Ook andere gemeentes, zoals bijvoorbeeld Sittard, voeren met huisbezoeken de druk op de cliŽnten van de Sociale Dienst op.

Een uitkering van de sociale dienst betekent steeds meer voor veel mensen iedere dag leven in angst dat er ambtenaren aan de deur staan, om je te controleren. En iedere dag leven in angst dat er misschien administratief iets fout is gegaan, door welke oorzaak dan ook, en je uitkering wordt stopgezet

Naar onze mening mogen de grondrechten van burgers die nergens van worden verdacht niet worden opgeschort. Mensen die niets verkeerds hebben gedaan worden door de onaangekondigde huiszoekingen op onaanvaardbare wijze in hun persoonlijke integriteit en hunprivacy aangetast. Dit is in strijd met de artikel 10 van grondwet.

De Centrale Raad van Beroep heeft in 1995 vastgesteld dat een onaangekondigd huisbezoek ter vaststelling of errecht op bijstand bestaat een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer, dat beschermdwordt door artikel 8 vanEuropees Verdrag van de Rechten van de Mens.

De Sociale Dienst heeft genoeg andere middelen om te controleren of een cliŽnt voldoet aan de voorwaarden van de Wet Werk en Inkomen. Om de noodzaak van de huisbezoeken aan te tonen komt de Sociale Dienst met hoge succescijfers: al velen heeft zij kunnen betrappen op onjuistheden. Vaak kunnen cliŽnten, zoals bij zoveel intimiderende maatregelen, op de lange duur aantonen dat de fout niet bij hen lag, maar dan hebben zij al lange tijd zonder enig inkomen gezeten. Onterechte of voorbarige beŽindigingen of niet-toekenning van uitkeringen zijn niet terug te vinden in de cijfers, die gelden gewoon als nieuwe aanvragen. En zelfs al zou 95% van de uitkeringsgerechtigden frauderen, dan nog moet opsporing gebeuren via de normale kanalen en niet door de opheffing van grondrechten.

 

De regering Balkenende heeft haar mond vol over normen en waarden en spoort een ieder aan te overdenken welke normen en waarden voor onze beschaving van belang zijn. Het lijkt ons dat een samenleving die toelaat dat bepaalde grondrechten niet meer gelden voor eenspecifieke groep mensen steeds verder van het begrip 'beschaving' komt te staan. De acties van de afgelopen weken laten zien dat veel mensen nog waarde hechten aan solidariteit en samenwerking.

 

Ook als je niet voor de radicale oplossing van een basisinkomen bent zijn er oplossingen denkbaar die al deze onmenselijke controles overbodig maken, zoals een beleid gericht op individualisering van de bijstand of invoering van een volksverzekering tegen werkloosheid, waarvoor de vakbonden tien jaar geleden al een plan hebben gemaakt dat geheel paste binnen de toen geldende budgettaire kaders. 

 

Daarom vragen we jullie onze eisen: Geen (onaangekondigde) huisbezoeken. Geen inbreuk op de grondrechten van mensen in de bijstand, te ondersteunen en mee te nemen in jullie eigen acties. Laat de gemeente Amsterdam en andere overheden weten dat dit op geen enkele manier te accepteren is.De beperkingen van de WAO en de WW, en de flexibilisering van de arbeid dwingen steeds meer mensen een beroep te doen op de Wet Werk en Inkomen, waarna ook zij geconfronteerd worden met onverwachte huiszoekingen. Steun de acties van de mensen in de bijstand. Doe mee!

 

Op 12 oktober is een openbare vergadering van de cliŽntenraad over de huisbezoeken met de directie van de sociale dienst. Aanvang 14.30 uur in gebouw Triade, Jan van Galenstraat 323. Wij proberen met zoveel mogelijk mensen op de publieke tribune aanwezig te zijn.

 

Solidariteitsfonds

Sommige mensen in de bijstand willen daadwerkelijk een huisbezoek weigeren, om te proberen via de rechter of het Europese hof aan te tonen dat deze maatregel indruist tegen alle mensenrechtenverdragen. Dit kan grote gevolgen voor hun uitkering hebben. Om deze mensen financieel te ondersteunen is een Solidariteitsfonds in het leven geroepen: giro:4554841 t.n.v. Bijstandsbond te Amsterdam o.v.v. Ďsolidariteitsfondsí.

 

Op 22 oktober is er een protestbijeenkomst, Da Costakade 162 Amsterdam Oud West. Aanvang 14.00 uur. Tramlijnen 7,17,10,3. Dan kunnen we meer acties voorbereiden.


Bijstandsbond - Werklozen Belangen Vereniging - Komitee Vrouwen en de Bijstand
bijstbnd@xs4all.nl - 020-6898806