Rechtszaak tegen de onaangekondigde huisbezoeken van de Sociale Dienst Amsterdam

Op 14 juli om 11.15 uur dient voor de Meervoudige Kamer van de Rechtbank te Amsterdam sector bestuursrecht een rechtszaak over de stopzetting van een uitkering bij een client van de sociale dienst te Amsterdam die een huisbezoek heeft gehad. Advocaat van de client is Mr Mark van Hoof. Het feit, dat de zaak voor de Meervoudige Kamer moet komen betekent, dat de Rechtbank van plan is naar aanleiding van deze zaak een meer algemene uitspraak te doen over de regels met betrekking tot de huisbezoeken zoals die in beleidsnota' s zijn vastgelegd. In deze zaak was er sprake van een anonieme tip. Maar mr van Hoof verwacht dat de rechter ook in zijn algemeenheid zal ingaan het feit, dat er in veel gevallen voordat het huisbezoek wordt afgelegd geen aanwijzingen zijn voor fraude. De sociale dienst legt namelijk niet alleen huisbezoeken af bij mensen waar die aanwijzingen bestaan. Huisbezoek maakt momenteel standaard onderdeel uit van de aanvraagprocedure en ook clienten die al een uitkering hebben krijgen een huisbezoek ook al zijn er geen aanwijzingen voor fraude. De Rechtbank heeft aangekondigd, dat zij het beleid van de gemeente Amsterdam met name zal toetsen aan artikel 8 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Dit artikel heeft betrekking op de bescherming van de privacy en de persoonlijke levenssfeer. Wanneer de client deze zaak wint zullen in de toekomst veel clienten sterker komen te staan bij de rechter. De zitting wordt gehouden in het gebouw van de Rechtbank, Parnassusweg 220 te Amsterdam.

De Bijstandsbond Amsterdam, die al een half jaar ageert tegen de huisbezoeken van de sociale dienst heeft haar achterban opgeroepen bij deze belangrijke rechtszaak aanwezig te zijn.