Voorzitter clientenraad schiet actievoerders in de rug

Conceptverslag van de vergadering van de Raadscommissie voor Werk en Inkomen, Educatie, Jeugd, Diversiteit en Grotestedenbeleid van 9 december 2004

Het is 9 december. Enkele tientallen actievoerders die ageren tegen de huisbezoeken van de sociale dienst trekken naar het stadhuis. Enkelen van hen zullen inspreken in de vergadering van de raadscommssie. Er volgt een levendige discussie in de commissie. De actievoerders keren huiswaarts. Ze hebben niet gekregen wat ze graag wilden, maar hebben toch het tevreden gevoel, in de politieke arena waar de beslissingen worden genomen een discussie te hebben losgemaakt over de grenzen van wat toegestaan is om bijstandsgerechtigden te controleren, of beter gezegd te treiteren en de actievoerders konden duidelijk maken dat bijstandsgerechtigden ook grondrechten behoren te hebben. Als de actievoerders zijn vetrokken mag de heer Jan Ter Brugge, vertegenwoordiger van de FNV in de clientenraad inspreken (Naar aanleiding van een ander onderwerp) Maar hij wil toch ook iets zeggen over de huisbezoeken. Lees en huiver. Uit de notulen:

Dhr. Ter Brugge (voorzitter van de Cliëntenraad) neemt afstand van de discussie zoals die vanmorgen is gevoerd over de huisbezoeken. De Cliëntenraad heeft met de directie van de Sociale Dienst regels af gesproken om deze zaak met de dienst te bespreken.
De wethouder heeft heel snel de cliëntenparticipatie geregeld bij de instelling van DWI, zodat de Cliëntenraad direct zou kunnen beginnen. Er is echter een klein probleem omdat men zonder geld niet kan beginnen. Er moeten opnieuw mensen worden ingehuurd en daarvoor moet een bureau worden ingeschakeld. Voormalig wethouder Oudkerk heeft hiervoor, samen met toenmalig staatssecretaris Vermeend, een toezegging gedaan van €30.000. Dat geld is er nog niet. Een tweede probleem is het inhuren van personeel. De Cliëntenraad wil graag een ambtelijk secretaris inhuren. Deze man is al heel lang bezig om de zaak voor te bereiden. De heer Masthoff zegt in een brief dat er vanuit de DWI een ambtenaar moet worden ingezet vanwege de bezuinigingen.
Spreker wijst erop dat het niet de bedoeling is om de wethouder tussen de Cliëntenraad en de directie te plaatsen, want er is goed contact.
Dhr. Paquay vraagt verheldering over de eerste opmerking over de huisbezoeken.
Dhr. Ter Brugge zegt dat de Cliëntenraad met een reglement werkt waarnaar wordt gehandeld. Dit betekent dat alle zaken worden besproken met de directie van de Sociale Dienst en niet met de wethouder. De Cliëntenraad wil de relatie met de directie van de Sociale Dienst goed houden en als het niet lukt via de directie, bestaat altijd nog de mogelijkheid om met de wethouder te praten.
Dhr. Paquay vraagt of dit betekent dat de heer Ter Brugge vindt dat de commissie de discussie niet had mogen voeren.
Dhr. Ter Brugge staat daarbuiten. Iedereen is vrij in dit land te doen wat hij wil.
Mw. Van der Garde vraagt of de afspraken zwart op wit bij de Cliëntenraad zijn bezorgd.
Dhr. Ter Brugge kan dat niet zeggen. De heer Yurdakul heeft daar kennis van, maar spreker heeft niets op papier van de heer Vermeend.
Dhr. Yurdakul merkt op dat het in de notulen staat.

Wat een slap gelul. Geen initiatief nemen tot een politieke discussie? Zeg dan gewoon dat je die huiszoekingen wel ziet zitten, man.

Zie ook de volledige notulen

Piet van der Lende