meer informatie


Algemeen

Het beleid in Amsterdam

De media over huisbezoeken

Ervaringen met huisbezoeken in Amsterdam
Ontwikkelingen in andere gemeenten
Projectgroep Controleurs in Beeld
Adressen


Projectgroep CIB
Controleurs in Beeld

Dagboek

foto´s
Projectgroep Controleurs in Beeld


De Projectgroep “Controleurs in Beeld” wil een nieuwe impuls geven aan de strijd tegen de huisbezoeken en de hetze die gevoerd wordt tegen uitkeringsgerechtigden. Vanaf eind april starten verschillende initiatieven, onder andere publieke acties en een ‘open’ website www.stophuisbezoeken.nl,  we willen de verantwoordelijke politici en ambtenaren een koekje van eigen deeg geven om zo hopelijk wel duidelijk te kunnen maken hoe vernederend het is als mensen ongewild binnendringen in je privé-leven.

Wie zijn zij, die denken ongestraft te mogen snuffelen in onze woningen, onze klerenkast en wasmand; die onze post en administratie willen inzien; die verantwoording willen over de schamele bezittingen die we hebben; die willen weten met wie en hoe vaak we het bed delen en waar dan. ‘Controleurs in Beeld’ wil weten wie zij zijn, zij die niets te verbergen hebben? Hoe zit het met hun verdiensten, bijverdiensten, zwart werk en belastingafdracht. Met wie delen zij het bed en passen die auto, sportschool, crèche, dure boodschappen, vakantiereisjes wel in hún financiële plaatje.We roepen iedereen op zijn of haar verhaal of klacht openbaar te maken, we willen namen, adressen, foto’s, ervaringen, we willen de controleurs en hun opdrachtgevers in beeld!

(Op de website is het privacyreglement “Stop de huisbezoeken” van toepassing.)

Met vriendelijke groet,Projectgroep  ‘Controleurs in Beeld’

Voor informatie over ‘Controleurs in Beeld’E-mail: info@stophuisbezoeken.nl of te bereiken via www.stophuisbezoeken.nl of soms via onderstaand telefoonnummer.

Voor informatie over de huisbezoeken:Werklozenbelangenvereniging Amsterdam Bijstandsbond AmsterdamTelefoon 020-6181815

Wat houdt een huisbezoek in?

De Sociale Dienst Amsterdam is momenteel bezig met het afleggen van onaangekondigde huisbezoeken bij mensen die een beroep doen op een bijstandsuitkering en  bij mensen die reeds langer een bijstandsuitkering ontvangenHet huisbezoek wordt uitgevoerd door een handhavingsspecialist en een medewerker dienstverlening. Er wordt bij een huisbezoek gekeken naar samenlevings- en inkomensfraude. Wordt er echt gewoond en door wie allemaal. Met name wordt gelet op post, administratie, aanwezige kleding, de wasmand,  naambordje op de deur, kostbare inrichting, sieraden, schilderijen, eventueel andere aanwezige personen.Mocht je twee keer niet thuis zijn dan volgt een oproep om je de volgende dag te melden bij de sociale dienst. Aldaar wordt zo gedetailleerd mogelijk navraag gedaan naar je woning, bijvoorbeeld de kleur van de gordijnen, soort vloerbedekking, wat voor inrichting, plattegrond van de woning etc. Aansluitend wordt het huisbezoek dan alsnog afgelegd.

Wat zijn je rechten?

Voor mensen die een uitkering hebben aangevraagd betekent het weigeren van het huisbezoek dat de aanvraag niet in behandeling wordt genomen. Als je al een uitkering hebt heeft het weigeren van een huisbezoek geen directe gevolgen. Er volgt wel een oproep en een uitgebreid administratief onderzoek. Als alles in orde is ben je klaar, bij onduidelijkheid of een (fraude)signaal wordt je alsnog verplicht een huisbezoek toe te staan op straffe van het beëindigen van je uitkering.Hoe ver de controle gaat zal bij ieder huisbezoek afhankelijk van de situatie  en de betreffende ambtenaren verschillend zijn. Ze zijn verplicht zich te legitimeren en moeten toestemming vragen om binnen te komen. Er is ook toestemming vereist voor het openen van kasten, laden, kijken in de wasmand, andere kamers etc., maar ga er niet vanuit dat ze dat ook altijd netjes vragen.

Tips

Hoe het beste om te gaan met een huisbezoek is voor iedereen verschillend. Waar de één staat op zijn rechten is de ander al snel geïntimideerd en ondergaat het gelaten. Maar voor iedereen is het doorzoeken van je woning en het snuffelen in je privé-leven uiterst vernederend. Bedenk voor jezelf hoe je een huisbezoek tegemoet wilt treden. Door te weigeren of door bijvoorbeeld eerst een  vriend of vriendin te bellen die er snel bij kan zijn. Of door mee te werken onder protest. Vraag in ieder geval altijd naar de reden van het huisbezoek, waarom ze in die kast willen kijken, waarom ze je kleren willen zien, zodat in ieder geval duidelijk is of er sprake is van ‘enkel’ controle of dat de grens van de opsporing al overtreden is, want vanaf dat moment geniet je zwijgrecht. Wees vooral alert op wat je ondertekent, dit kun je later niet meer herroepen. Je bent nooit verplicht iets onmiddellijk te ondertekenen, lees hun verslag eerst zelf eens rustig door en overleg eventueel met een sociaal advocaat of een belangenvereniging.