Bankrekening en verkeerde straat

Een man is psychatrisch patient en krijgt een briefje in de bus dat hij niet meer verzekerd is voor het ziekenfonds. Hij belt naar de sociale dienst en krijgt te horen dat zijn uitkering is stopgezet. Na wat heen en weer gepraat blijkt, dat twee handhavers pogingen hebben gedaan een huisbezoek af te leggen en hebben ze hem niet thuis getroffen en naar eigen zeggen een brief in de bus gedaan. De client weet van niets. Hij moet op kantoor verschijnen. De handhavers bieden hun excuses aan. Ze zijn in de eerste Helmersstraat geweest en ze moesten in de Tweede zijn. Sorry.  Daarna zagen ze hem door over zijn woning. Waar zijn kleren hangen, wat de indeling van de woning is, etc. De ambtenaren hebben hem daarbij de woningindeling laten beschrijven.  Deze hebben ze getekend op papier. Hij moest aangeven of het klopte. Zo wilden ze op kantoor onderzoeken of hij het zo gied wist dat hij er wel moest wonen. Hij heeft een auto en een vriendin betaalt mee aan de benzine. Er is geen economische eenheid! Deze vriendin heeft een eigen woning. Hij moest bij het gesprek op kantoor vertellen  waar zijn administratie in huis lag  en waar zijn kleding te vinden was. Ook moest hij vier maanden giro’s laten zien. De ambtenaren vermoedden dat er nog een rekening was van drie jaar terug. Een rekening met veel geld waar mijnheer X echter niets van weet. Hij was toen overspannen en lag in een ziekenhuis. Er is een vooronderzoek gedaan naar aanleiding van een belastingsignaal, waarbij de belasting het bestaan van de rekening zou hebben doorgegeven.

Enige tijd later leggen ze een huisbezoek bij hem af. Zijn uitkering is stopgezet. De reden is volgens de handhavers, dat de belasting heeft opgegeven dat hij drie jaar geleden een bankrekening had, die hij niet heeft opgegeven aan de sociale dienst. De client weet van niets, hij heeft nooit een andere rekening gehad dan de rekening die hij heeft opgegeven.