Vriendin uit Brazilie

 

Een man in Bos en Lommer heeft zijn vriedin uit Brazilie op bezoek. Zij is nu drie weken bij hem en blijft drie maanden. Hij werkt een dag in de week, soms tien en soms acht uur en werkt op verschillende dagen enkele uren. Hij geeft alles op aan de sociale dienst. Hij is 63 jaar. Op woensdag morgen 34 mei komen twee controleurs bij zijn  vriendin op bezoek. Hij is naar zijn werk. De vriendin doet open en verteld allerlei dingen. Ze gaan zitten en ondervragen haar. Ze spreekt bijna geen Nederlands, alleen portugees. Ze halen na moeizaam vragen uit haar dat haar vriend drie dagen in de week werkt, op maandag, woensdag en donderdag. Dat had hij tegen haar gezegd, maar niet hoeveel uur. Ze noteren alles en vragen hoe lang ze hier blijft, ze willen haar paspoort zien en vragen door hoe lang ze blijft. Ze is er helemaal ondersteboven van als haar vriend thuis komt vertelt ze alles. Hij heeft gehoord over de strenge controles en denkt nu dat zijn uitkering zsal worden stopgezet. Want door de communicatiestoornissen door de taalbarriere denken ze nu misschien dat hij drie dagen werkt, bv acht uur per dag en dat hij dat niet heeft opgegeven. De client zit in zak en as, terwijl hij geen fraude heeft gepleegd en alles opgegeven. Geadviseerd eerst af te wachten wat zij gaan doen. Hij krijgt waarschijnlijk een oproep om giroafschriften te laten zien.