website Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids

Lid worden van de Bijstandsbond

Op deze pagina vindt u een formulier om lid te worden van de Bijstandsbond


logobbapp

De Bijstandsbond is een onafhankelijke belangenorganisatie van mensen met een minimuminkomen. Wij ontplooien diverse activiteiten om de belangen van die groep te behartigen. Voorlichtings en informatiebijeenkomsten, spreekuur, acties en lobbywerk. Het spreekuur is op dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur.

U kunt lid of donateur worden van de Bijstandsbond voor 22 euro per jaar. Maar als u minder kunt missen dat kan ook, dan schrijven wij u toch in als lid. Wij kunnen u dan lid maken van de berichtenlijst per e-mail van de Bijstandsbond, als u dat wilt. Dan blijft u op de hoogte van onze activiteiten. Met uw lidmaatschap steunt u een onafhankelijke belangenorganisatie van ervaringsdeskundigen die strijdt tegen armoede, de doorgeschoten controlemaatschappij en de stigmatisering van werklozen en bijstandsgerechtigden. U kunt met een overschrijvingskaart of via internetbankieren het geld storten op rekening IBAN NL22 INGB 0004 5548 41 t.n.v. Vereniging Bijstandsbond Amsterdam te Amsterdam. U kunt ook op ons kantoor langskomen en contant betalen. U kunt ook meedoen aan onze crowdfunding campagne waarbij u via de computer een eenmalige bijdrage kunt storten. Meer informatie vindt u elders op deze website. Op deze pagina

Al onze activiteiten zoals het spreekuur en de voorlichting zijn gratis.