Overzicht Nieuws Contact wie zijn wij spreekuur lid worden Overlevingsgids Multiloog

Lid worden van de Bijstandsbond

Op deze pagina vindt u een formulier om lid te worden van de Bijstandsbond


logobbapp

De Bijstandsbond is een onafhankelijke belangenorganisatie van mensen met een minimuminkomen. Wij ontplooien diverse activiteiten om de belangen van die groep te behartigen. Voorlichtings en informatiebijeenkomsten, spreekuur, acties en lobbywerk. Het spreekuur is op dinsdag en donderdag van 11.00 uur tot 16.00 uur. Er zijn verschillende manieren om met de Bijstandsbond in contact te komen

U kunt lid of donateur worden van de Bijstandsbond voor 20 euro per jaar. Maar als u minder kunt missen dat kan ook, dan schrijven wij u toch in als lid. Wij kunnen u dan lid maken van de berichtenlijst per e-mail van de Bijstandsbond, als u dat wilt. Dan blijft u op de hoogte van onze activiteiten. Met uw lidmaatschap steunt u een onafhankelijke belangenorganisatie van ervaringsdeskundigen die strijdt tegen armoede, de doorgeschoten controlemaatschappij en de stigmatisering van werklozen en bijstandsgerechtigden. Met het formulier hieronder kunt u lid worden. Maar u kunt ook aangeven, dat u een eenmalige donatie doet. U kunt met een overschrijvingskaart of via internetbankieren storten op rekening IBAN NL22 INGB 0004 5548 41 t.n.v. Vereniging Bijstandsbond Amsterdam te Amsterdam. U kunt ook op ons kantoor langskomen en contant betalen. U kunt ook meedoen aan onze crowdfunding campagne waarbij u via de computer een eenmalige bijdrage kunt storten op http://www.bijstandsbond.amsterdam

Al onze activiteiten zoals het spreekuur en de voorlichting zijn gratis. De Bijstandsbond is volkomen transparant in haar financiele verantwoording. De financiele overzichten kunt u hier vinden. De Bijstandsbond heeft de ANBI status.

Bezoekadres Bijstandsbond: Da Costakade 162, 1053 XD in het gebouw Tetterode op de hoek van de Kinkerstraat ter hoogte van de Bilderdijkstraat, tram 7,17,12 en 10.
Voornaam:
Achternaam:
Adres:
Postcode:
Woonplaats:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Wat wilt U?