Haagsche Courant

Jul1 22, 2005

Politieke partijen schrikken van bijstandsfraude

DELFT - De grote partijen in de gemeenteraad zijn geschrokken van de bijstandsfraude, waarover deze krant maandag berichtte. Uit onderzoek blijkt dat hier een op de tien bijstandstrekkers fraudeert. In totaal gaat het om 250 fraudeurs die ten onrechte bijna 1,5 miljoen euro hebben ontvangen.

Alex van Leeuwen van de VVD vindt deze bijstandsfraude aangepakt moet worden. "Maar het moet wel bewezen worden", nuanceert hij. "Vaak gebeurt het per ongeluk, omdat men niet op de hoogte is met de regels. Ik denk dat de sociale dienst nog beter moet opletten. Alert moet zijn in gesprekken met clienten. Wellicht moeten er ook extra huisbezoeken komen. In Rotterdam zijn daar goede resultaten mee behaald."

Aad van Tongeren van het CDA vindt eveneens dat fraude niet getolereerd kan worden. "Het gaat namelijk om gemeenschapsgeld."

"Ik zou eerst inzicht willen hebben in welke situaties wordt gefraudeerd en om welke bedragen het gaat. Bij de begrotingsbehandeling kunnen we dan kijken of er extra geld in controle moet worden gestoken." Martin Stoelinga van Leefbaar Delft begrijpt wel dat er gefraudeerd wordt. "Want er is veel armoede in Delft. Dat wordt door de politiek vaak onderschat. Bovendien denk ik, dat je niet zomaar overgaat tot fraude. Daar zal wel een reden voor zijn. Dat moet goed onderzocht worden. Mogelijk kan je met een lastenverlichting fraude voorkomen. Daarentegen moeten mensen die bewust frauderen, die bijvoorbeeld een baan en een uitkering hebben, worden aangepakt."

De Partij van de Arbeid is bij monde van Raimon de Prez geschrokken van de verhouding met andere gemeenten, waar veel minder fraudeurs rondlopen. Zoetermeer kende 170 fraudegevallen (816.700 euro), het Westland twintig gevallen (816.400 euro). "Mijn partij vindt dat fraude streng moet worden aangepakt. Repressief door een actief opsporingsbeleid, en preventief door goede voorlichting. Overigens heeft de gemeenteraad ongeveer drie maanden geleden een beleidsplan aanvaard waarin een intensivering van de fraudebestrijding is afgesproken. Ik denk dat we eerst moeten afwachten hoe dat in de praktijk uitpakt."