Reactie op Parool Artikel 29 juni

Overheid verkoopt onzin cijfers

Beste meneer Steinmetz,

Mooi artikel in het Parool van gisteren. Volgens mij klopt het hier en

daar nog niet helemaal, maar de sociale dienst zal u ook niet wijzer

maken dan ze nodig vinden. Volgens mij is de boekhouding aldaar nl een

puinhoop. Neem het probleem van de te hoge jaaropgaven. Jaarlijks

bezoeken vele bijstandsgerechtigden een sociaal-juridisch spreekuur,

omdat ze problemen hebben met de huursubsidie. Wat wil namelijk het

geval? De sociale dienst verstrekt soms te hoge jaaropgaven, dwz het

brutobedrag dat opd e jaaropgave staat en het daarbij behorende bedrag

aan ingehouden premies en belastingen is dan veel te hoog. Het

brutobedrag hoort dan ongeveer bij iemand die een inkomen heeft van zeg

120% van het minimumloon, terwijl de client netto slechts 70% van het

minimumloon heeft als alleenstaande. En aangezien de huursubsidie

uitgaat van de brutobedragen, krijgen die mensen te maken met intrekking

van of tenminste korting op hun huursubsidie, terwijl ze alleen maar

netto een bijstandsuitkering hebben. Dus bijvoorbeeld iemand heeft het

hele jaar door netto alleen maar de uitkering voor een alleenstaande in

de bijstand, maar krijgt een veel te hoge jaaropgave waar een veel te

hoog brutobedrag op staat en dan volgt een korting van de huursubsidie,

die onterecht is. Nou is het probleem dat veel ambtenaren die het eerste

lijns werk doen niet weten dat er een speciaal formulier is, dat je kunt

invullen en dan krijg je een herziene jaaropgave en dan is het probleem

opgelost. Ze doen daar soms heel moeilijk over. En het komt zelfs voor,

dat het niet wordt gecorrigeerd en dat de client dan ter aanvulling om

de korting op de huursubsidie ongedaan te maken een woonkostentoeslag

krijgt uit de bijzondere bijstand!! Dat is natuurlijk helemaal fout

(want kost de gemeente extra en onnodig geld)

Maar waar het mij nu om gaat is, dat ik een keer met de afdeling

financien hierover gebeld heb en die zeiden dat het probleem van de te

hoge jaaropgave 'jaarlijks honderden malen voorkomt'. Hoe kan dat nu?

Dan gaat het om veel geld.. Stel, er zijn 200 jaaropgaven 3000 euro te

hoog. Dat is 600.000 euro. Dat moet je toch merken in je boekhouding,

die klopt dan toch niet meer? Volgens mij gaat het als volgt. De

gemeente krijgt een bedrag van het rijk om bijstandsuitkeringen mee te

financieren. Een deel moeten ze zelf bijleggen. Dan betalen ze de

uitkeringen netto uit. En dragen weer belasting en premies af aan het

rijk,. Als die honderden jaaropgaven te hoog zijn, dan dragen ze toch

onnodig teveel af? Maar van het te hoge brutobedrag dragen ze niet alles

weer af. Maar bv 40%. Dus waar blijft die 60% dan, als de client alleen

maar zijn netto-bijstandsuitkering heeft gekregen.? Veel geld de mist

in, volgens mij.

Voor de invoering van de nieuwe bijstandswet WWB maakte het voor de

gemeente niet veel uit, want onder de NABW geschiedde de uitbetaling op

declaratiebasis. Dus de gemeente declareerde gewoon wat ze aan

bruto-uitkeringen hadden betaald en dat kregen ze dan vergoed. Er zijn

dan wel tonnen de mist in, maar dat kostte de gemeente geen geld. Of

weinig, als je rekent dat ze een deel zelf moesten betalen. Of....het

was een boekhoudkundige truc van de gemeente om het deel wat ze

officieel zelf moesten betalen op deze manier via een omweg toch via het

rijk te financieren....Het kan ook zijn dat ze op die manier in het

verleden allerlei extra reintegratietrajecten financierden, waarvoor ze

eigenlijk geen geld behoorden te hebben, want in het verleden kwam het

vaak voor, dat iemand bij een reintegratiebedrijf wanneer hij daar door

de sociale dienst naartoe werd gestuurd, een BLANCO formulier voor de

aanvraag van bijzondere bijstand voor het reintegratietraject moest

ondertekenen, daarvoor werd je dan onder druk gezet. Dat formulier werd

dan buiten aanwezigheid van de client ingevuld en die werd verder ook

niet op de hoogte gesteld, die hoorde daarna niets meer. Tegenwoordig

(de afgelopen twee jaar) komt dat volgens mij niet meer voor, althans ik

heb er in deze periode geen gevallen meer van gehad. (Dat zegt ook niet

alles)

Maar onder de nieuwe WWB zijn ze gaan budgetteren. Dus als de jaaropgave

dan te hoog is dan schiet de gemeente

er geld bij in, want ze krijgen niet meer van het rijk. Of mis ik nu een

manier van werken? Het kan daarom zijn, dat men bij de nieuwe WWB wel

begonnen is het probleem van de te hoge jaaropgaven aan te pakken. En

dat ze daarom nu plotseling zoveel geld overhouden, zeggen ze althans.

En niet door de huisbezoeken. Het is trouwens sowieso zo, dat er

onverklaarbare verschillen zitten in jaar opgaven van mensen, die

precies dezelfde uitkering met dezelfde inhoudingen hebben. Dus als twee

mensen een standaardgeval zijn van een alleenstaande, die het hele jaar

door een uitkering had, en alleen inhouding van de nominale

ziekenfondspremie, dan hebben ze vaak toch verschillende jaaropgaven. Ik

heb dat nooit begrepen.

Kortom, misschien iets voor de kom kommer tijd, of is dat tegenwoordig

niet meer?