Het Parool

Juni 29, 2005

Aantal in Amsterdam veel hoger dan in andere steden ; bedrag beloopt vijfentwintig miljoen euro

Kwart pleegt bijstandsfraude

BERT STEINMETZ

AMSTERDAM - Bijstandsfraude wordt in Amsterdam veel vaker vastgesteld dan in andere grote gemeenten. Bij meer dan een kwart van het aantal uitkeringen wordt fraude gepleegd.

In een huishouden kunnen meer gevallen van fraude voorkomen.

De hoge score van Amsterdam is mogelijk het gevolg van de veel scherpere controle op de bijstandsuitkeringen, onder meer door het koppelen van bestanden. Vorig jaar is begonnen met de maatregel dat iedere nieuwe aanvrager van een uitkering standaard een huisbezoek krijgt. Voorheen haakte veertig procent van de aanvragers af vanwege de mogelijkheid van een huisbezoek; sinds de aankondiging van het standaard-huisbezoek haakt de helft van de aanvragers af.

Het hoge aantal fraudegevallen blijkt uit het overzicht van de bijstandgegevens uit 2004 van alle gemeenten, die het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op zijn website heeft gezet.

In Amsterdam zijn vorig jaar 10.760 gevallen van fraude geconstateerd, op een totaal van 41.340 bijstandsuitkeringen. Het bedrag dat met de fraude gemoeid is, beloopt bijna 25 miljoen euro. Vorig jaar is een kleine tien miljoen euro teruggevorderd; dat is een kwart van alle vorderingen die in dat jaar openstonden.

Ook wat terugvorderen betreft scoort Amsterdam hoger dan de andere grote steden: Rotterdam haalde dertien procent terug, Den Haag zeventien procent.

In Rotterdam zijn 7420 gevallen van fraude geconstateerd op 38.530 huishoudens; in Den Haag 2550 fraudezaken op 21.455 huishoudens. Utrecht kende slechts 380 fraudegevallen op 8715 huishoudens.

Bijstandsfraude komt in grote gemeenten veel meer voor dan in kleinere plaatsen. In gemeenten met tenminste 250.000 inwoners ging het vorig jaar gemiddeld om 15 procent fraudegevallen op het totaal aantal huishoudens met een bijstandsuitkering.

In gemeenten met hooguit 20.000 inwoners is dat gemiddeld vijf procent.

www.minszw.nl (door naar gemeenteloket)

http://gemeenteloket.szw.nl/kernkaart/