mei nummer van de MUG

Acties tegen huisbezoeken van start

In Amsterdam is een nieuwe projectgroep ‘Controleurs in Beeld’ eind april

begonnen met een serie acties tegen de vernederende, onaangekondigde

huisbezoeken van de Sociale Dienst. Een tiental uitkeringsgerechtigden

trakteerde directeur Mat Masthoff van de Sociale Dienst Amsterdam op een

koekje van eigen deeg, en vereerde hem met een visitatie.

Gewapend met vragenlijsten, meetlinten, vergrootglazen en gekleed in blauwe

uniformjasjes gingen de ‘controleurs’ aan de slag, en begeleidden de

directeur naar huis. Hoewel aanvankelijk toeschietelijk, vond Masthoff het

niet nodig de controleurs zijn huis binnen te laten. Veel mensen die een

huisbezoek krijgen, ervaren dit als een schending van hun grondrecht op

huisvrede, zoals dat geformuleerd staat in het Europees Verdrag van de

Rechten van de Mens (EVRM) en de grondwet. Maar met de leefsituatie van

Masthoff had volgens hem niemand wat te maken.

Toen Masthoff vervolgens in de gaten kreeg dat er niet één, maar meerdere

controleurs aanwezig waren, was de controle ten einde. Masthoff weigerde

verder vragen te beantwoorden, en beriep zich op zijn recht op privacy. Een

aanwezige persfotograaf werd het werk onmogelijk gemaakt. Na dreigementen

een aanklacht in te dienen tegen de controleurs, staakten deze hun

werkzaamheden en noteerden in hun verslag dat de heer Masthoff weigerde

medewerking te verlenen. Wanneer een uitkeringsgerechtigde zich op een

dergelijke manier opstelt, kan hij er zeker van zijn zwaar te worden

gesanctioneerd.

De projectgroep wordt ondersteund door de Werklozenbelangenvereniging

Amsterdam (WBVA) en de Bijstandsbond. Eerdere protesten tegen de

huisbezoeken werden afgeblazen. Aanvankelijk zou er een alarmlijst komen,

met personen die gebeld kunnen worden zodra de huisbezoekers van de sociale

dienst op de stoep staan. Hiervoor waren echter te weinig gegadigden

beschikbaar. Ook een aangekondigd kort geding gaat niet door, nu de rechter

het bezwaar van de Bijstandbond niet-ontvankelijk heeft verklaard. Wellicht

volgt er later dit jaar een rechtszaak. Verder heeft de Bijstandsbond een

brochure uitgegeven met daarin de rechten en plichten van cliënten van de

Sociale Dienst bij een huisbezoek. Een aantal persoonlijke ervaringen zijn

in de brochure opgenomen.

De klop op de deur; uitgave Vereniging Bijstandsbond Amsterdam; 62 pagina's;

2,50 euro voor particulieren, 5 euro voor instellingen. Zie voor meer

informatie over de brochure het artikel ‘Gang van Zaken’ op pagina 21.

De brochure is te bestellen bij de Bijstandsbond, Da Costakade 158

Amsterdam, telefoon: 020-618 18 15.

De bevindingen van de projectgroep zijn te zien op de website

www.stophuisbezoeken.nl