Radio/TV Noord Holland

Werklozen voeren tegencontroles uit

AMSTERDAM De Amsterdamse Bijstandsbond en de belangenvereniging van

werklozen in de hoofdstad hebben genoeg van de huisbezoeken van de Sociale

Dienst.

Ze hebben daarom de groep 'Controleurs in Beeld' opgericht, die

tegencontroles uitvoert bij bestuurders in Amsterdam. Tien 'controleurs'

achtervolgden woensdag directeur Masthoff van de Sociale Dienst. Donderdag

brachten acht mensen een huisbezoek bij een raadslid van de VVD.

Sinds januari 2004 legt de Sociale Dienst een huisbezoek af bij iedereen die

een uitkering aanvraagt.