meer informatie


Algemeen

Het beleid in Amsterdam

De media over huisbezoeken

Ervaringen met huisbezoeken in Amsterdam
Ontwikkelingen in andere gemeenten
Projectgroep Controleurs in Beeld
Adressen

Welkom bij http://www.stophuisbezoeken.nl


Let op! Deze website is alleen bijgehouden in 2004 en 2005 en bevat informatie over een campagne van de Bijstandsbond tegen de huisbezoeken in 2004 en 2005. Dit betekent, dat de juridische informatie op deze website de stand van zaken op dat moment weergeeft en dus niet actueel is.


We hebben besloten de website toch op internet te houden vanwege de inventarisatie van argumenten tegen de huisbezoeken die nog steeds actueel zijn. Actueel nieuws over de controlemaatschappij, controleurs en handhavers, huisbezoeken, buurtonderzoek en koppeling van databanken vindt u op de weblog van de Bijstandsbond: http://www.bijstandsbond.blogspot.nl of op de website van de Bijstandsbond: http://www.bijstandsbond.org

In 2004 en 2005 hebben een aantal organisaties en individuen in Amsterdam, waaronder de Bijstandsbond, campagne gevoerd tegen de vernederende controles van de Sociale Dienst. Dit gebeurde zowel op het politieke alsook op het juridische vlak. Die campagne heeft in eerste instantie geleid tot de erkenning dat bestaande uitkeringsgerechtigden in ieder geval een eerste keer een huisbezoek mogen weigeren wanneer er redelijkerwijs geen vermoeden van fraude is. Het gewenste verbod op huisbezoeken door de sociale dienst is niet bereikt, ondanks de vele gesprekken en inspreekrondes die geweest zijn met de Amsterdamse politici.

Per 1 januari 2013 zijn in de sociale zekerheid wetswijzigingen doorgevoerd, die huisbezoeken mogelijk maken bij iedereen die op grond van enige sociale zekerheidwet een uitkering ontvangt. Weigering van een huisbezoek leidt to verlaging van de uitkering en bij vermoeden van fraude tot stopzetting.

De overheid vindt dat onaangekondigde huisbezoeken een goed controlemiddel zijn om vast te stellen of er sprake is van een rechtmatige uitkering. Dit standpunt wordt door alle politieke partijen, met uitzondering van de SP gedeeld. Het grondrecht op huisvrede en privacy vindt men ondergeschikt aan het opsporen van mogelijke fraude. Rechten die voor iedere  (mogelijk frauderende) burger gelden, tellen blijkbaar niet voor mensen met een uitkering.